PiphatChol Special CO.,LTD.

     ประวัติความเป็นมา

     บริษัท พิพัฒน์ชล สเปเชี่ยล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 โดยมีเป้าหมายหลักในการ เป็นผู้นำในธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนตลอดจนรับออกแบบและติดตั้งระบบ ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี โดยมีผลงานและประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับ ระบบการติดตั้ง ควบคุมเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน เครื่องสูบน้ำ เครื่องจ่ายสารเคมี เครื่องกรองน้ำ และตู้ควบคุม ผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การประปาเทศบาลนคร เทศบาลเมือง ตลอดจนในส่วน ของภาคเอกชน เช่น บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด(มหาชน) บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด และหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมาย ปัจจุบันทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน ADVANCE จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนมีจำหน่ายเริ่มตั้งแต่ขนาดเล็ก 2 กก./ชม. จนถึง 200 กก./ชม. รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคลอรีนอีกมากมาย นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังให้บริการด้านคำแนะนำและรับออกแบบเกี่ยวกับการติดตั้ง ควบคุมการจ่ายแก๊สคลอรีน เครื่องจ่ายสารเคมี เครื่องสูบน้ำ ระบบกรองน้ำ และตู้ควบคุม

จุดมุ่งหมาย

     เพื่อให้ถึงเป้าหมายสูงสุดที่เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างระบบเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน ที่มีลูกค้า เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดในเมืองไทย พร้อมทั้งการบริการหลังการขายที่ดี วันนี้เรามีจำนวนของลูกค้ามากมาย และลูกค้ารายใหญ่มาจากภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้นเราจึง ไม่เคยจะยอมหยุดในการนำสิ่งที่มีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีที่ดีจากต่างประเทศนำมาใช้เพื่อลูกค้าของ เรา เราจะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของลูกค้าและก้าวคู่ไปกับลูกค้าของโดยไม่สิ้นสุด

ทีมงาน

     ทางบริษัทมีบุคคลากรที่พร้อมรองรับงานได้ด้านการขาย ออกแบบ ติดตั้ง ตลอดจนควบคุมการ ติดตั้งระบบ และบริการหลังการขาย มากด้ายประสบการณ์การทำงานเฉพาะทางเกี่ยวกับเครื่องจ่ายแก๊ส คลอรีน ความสามารถในการวางแผนที่จะป้องกันข้อผิดพลาด พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ดีที่สุด

ติดต่อเรา

บริษัท พิพัฒน์ชล สเปเชี่ยล จำกัด
ที่อยู่ 30 ซอยมิตรพันธ์ ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เบอร์โทร 02-585-0532, 02-585-8023
เบอร์แฟกซ์ 02-585-0532
E-mail:porn47@yahoo.com
Web site: http://www.piphatchol.com